1 juni 2007

Bildt ger svar på tal

På en skriftlig fråga av Kalle Larsson (v), svarade den 30 maj utrikesminister Carl Bildt (m). Frågan gällde vad regeringen gör för att hindra plundringen av naturresurser i DR Kongo. Svaret var välinformerat, som vanligt när det gäller Bildt, även om han verkar tro att Global Witness är en kongolesisk organisation (eller går SIDAs stöd bara till deras undersökningar gällande Kongo?). En något överraskande formulering finns även i svaret: "Ett problem är, som Kalle Larsson skriver, att staten inte har kontroll över landets omfattande naturresurser."
Skulle Bildt ha skrivit under på denna åsikt under den tid han var engagerad i Lundingruppen (som via innehav i Tenke Mining satsar stort i Kongo för att själva få "kontroll över landets omfattande naturresurser")? Och hur går det ihop med alliansens syn på statligt ägande och kontroll av näringslivet?
Vad han rimligtvis menar är att genom lagstiftning och avtal ska staten se till att rikedomarna även kommer människorna i Kongo till del. Bildt nämner de pågående omförhandlingarna med utländska gruvbolag, men inte på vilket sätt denna process bör drivas, vad Sverige kan göra, och heller inget om bakgrunden.
De som "omförhandlar" avtalen är ju på företagens sida samma skrupellöst kriminella profitmaximerare som under åren 1997-2006 [Uppdatering, kommissionens uppdrag gäller avtal slutna åren 1996-2003] ingick avtalen med en korrupt militärregering som befann sig i krig. På regeringens sida sitter till stora delar samma korrupta militärer/politiker som då, numera "folkvalda", och försöker förhandla till sig bättre villkor som i vilken affärsuppgörelse som helst.
Att något juridiskt ansvar skulle utkrävas för plundringen verkar lika främmande för Bildt som för de nationella och internationella aktörer som delat på bytet.

Inga kommentarer: