16 juni 2007

Skiing Zaremba

Jag måste outa det: Jag gillar Maciej Zaremba! Jag håller inte så ofta med om hans slutsatser, men jag läser honom med nöje för att han vågar tänka annorlunda. Han skulle bli en livsfarlig statsminister med sitt sätt att extremt ensidigt välja ut fakta som stöder hans förutbestämda idémallar, men han är ju inte statsminister. Hans små observationer på fältet, hans miniatyrsatirer och hans hängivenhet för uppgiften gör att jag sväljer Timbro-uppkastningarna och glatt läser vidare. Alltid finns det en eller annan tråd att spinna vidare på, något att invända emot eller ta till sig.

I den senaste och sista artikeln om FN i Kosovo väljer han att lite försiktigt underblåsa kulturella (eller rasistiska?) fördomar mot afrikaner och asiater. Han tar upp några exempel på inkompetens och låter dem med välvallade retoriska glidningar gälla för alla (eller "hälften av" alla) afrikanska och asiatiska FN-anställda. Det sker kanske inte ens på grund av fördomar hos Zaremba, nej, det verkar snarare som om formuleringen är till för att få meddela vad afrikanska och asiatiska länder kallas på FN-slang: "nonskiing nations". Kul! ...eeh. Den lustifikationen säger kanske en del om de hyllade svenska FN-soldaternas världsbild.

Via bloggen Balkanpress hittade jag Human Rights Watchs rapport om Kosovo som enligt utsago skulle vara något sakligare än Zarembas artikel. Jag tvivlar inte.

Inga kommentarer: