3 juni 2007

Afrika i bibliosfären

Ytterligare ett seminarium jag ska besöka på Bok- och Biblioteksmässan den 27-30 september 2007 handlar om biblioteket som källa för mångsidig kunskap om Afrika. Jag gillar själv att hyllsurfa på bibliotek och plocka med pappersböcker, men jag hoppas att detta inte blir ännu ett seminarium där de som jobbar med böcker påstår att det är det enda giltiga sättet att skapa, systematisera och sprida kunskap.
Däremot välkomnas självklart ansträngningarna för ett vidgat perspektiv på den afrikanska kontinenten, där andra ämnen än konflikter och våld mot kvinnor har sin rättmätiga plats.
Uttalandet "Varför ser man inte denna rika kontinent som ett hav av möjligheter i stället för ett hav av problem" låter som ett avslaget skämt en sen tisdagskväll på en Red Bull-förgiftad reklambyrå, men kanske kan det inlindade Shakespearecitatet hjälpa vårt västerländska undermedvetna att koppla och acceptera att det finns afrikansk kultur.

Inga kommentarer: