11 juni 2007

Afrika mer mobilt än Europa

I dagarna har Celtel, en av Afrikas största leverantörer av mobiltelefoni, meddelat att deras One Network-nät nu är utvidgat till DR Kongo. Det gör att nätet omfattar Kenya, Tanzania, Uganda, Republiken Kongo, Gabon och DR Kongo. Nätet i dessa sex länder är helt integrerat, man använder samma nummer, betalar samma taxor, får kundservice på hemlandets språk etc. Ibland är en avsaknad av stela nationella samhällsstrukturer och urgamla, stenrika monopolföretag faktiskt av godo för konsumenterna och internationalismen. Tekniken levereras naturligtvis av Ericsson (pdf), men frågan är när vi ska få se dylika innovationer på vår bakåtsträvande kontinent?

2 kommentarer:

Karin sa...

De hoppade ju över den fasta telefonin. Och det kan ju faktiskt få lite positiva bieffekter.

Peter Olevik Dunder sa...

Vem vet, kanske kan EU tvinga fram det... =) Men så länge EU:s medlemsstater upprätthåller nationalstaten och gynnar protektionism så kommer företagen dra nytta av det på konsumenternas bekostnad och det till vänsterns lovrop! Fantastiskt att se hur kapitalismen gagnar Kenya, DR Kongo m.fl.