14 juni 2007

Okapimedarbetare mördad


Det här ska inte bli en samling dödsrunor (se tidigare inlägg), men jag kan inte låta bli att uppmärksamma att Radio Okapis redaktionssekreterare Serge Maheshe har blivit mördad på öppen gata i Bukavu, provinsen Sud Kivu på gränsen till Rwanda.

Journalister i DR Kongo lever farligt, radiostationer och tidningar trakasseras regelbundet med censur, påtvingade avbrott i verksamheten och arresteringar av medarbetare. Att mediafolk blir mördade hör däremot inte till vardagen.

Kontrollen av massmedia är en fortsättning på striden om makt, inte minst över naturresurser. I ett land med låg läskunnighet är radio det starkaste propagandaverktyget, och stationer ägs ofta av politiker som även är affärsmän. Under det stora kriget i Kongo åren kring millenieskiftet var det vanligt att man spelade ut det etniska kortet när befolkningens stridsvilja sviktade. Genom att hetsa mot grannarna kunde man hålla smuggelvägar öppna och behålla gruvorna på den egna sidan av frontlinjen. Även om konflikterna är mindre intensiva nu är dessa mekanismer fortfarande verkningsfulla och utgör ett potentiellt hot mot alla fredsprocesser. Värt att hålla i minnet är att det stora folkmordet på tutsi i Rwanda 1994 till stor del hetsades fram och dirigerades från radiostationen Mille Colline.

Radio Okapi utgör i detta medielandskap ett av undantagen. Stationerna som finns spridda över hela Kongo drivs av stiftelsen Hirondelle i samarbete med MONUC. Hirondellestiftelsen har drivit och driver flera radiostationer i postkonfliktområden, bl.a. i just Rwanda samt Liberia och Kosovo. De verkar för att vara en oberoende källa till information och för att sprida tolerans och demokratiska värderingar. Det är bara så förtvivlat synd att FN och liknande organ inte driver dessa radiostationer i PRE-konfliktområden istället för POST-konfliktområden. Hur mycket besinnad och kritisk rapportering skulle man inte få till priset av en bataljon soldater, och hur mycket lidande skulle inte kunna undvikas. Men, som Stig Dagerman sa "Journalistik är konsten att komma försent så tidigt som möjligt. Det lär jag mig aldrig."

Uppdatering: Nu har MONUC och Journaliste en Danger ytterligare information i fallet. Särskilt JED:s notis är obehaglig, den visar att Maheshe var högst medveten om att hans liv akut var i fara. Den visar också att myndigheterna inte kunde eller ville göra något åt saken.

Inga kommentarer: