27 maj 2007

Konkurrerande verksamheter

När rollen av mediamogul, näringslivsidkare och högste politiker inkarneras i en och samma person kan det ofta gå riktigt illa. I Kongo finns lokala och regionala Berlusconi som har förstått att det blir enklare att handla med diamanter om man har en politisk position, och enklaste sättet att erövra den är att sprida propaganda via sin egen radiostation. Men konkurrensen är hård.
I söndags stängde polisen Radiotélévision Debout Kasaï, en radiostation i Mbuji-Mayi, efter att den hade kritiserat myndigheterna. Att det är ett brott mot yttrande- och pressfriheten är självklart, och den smutsiga bakgrunden gör saken än värre. Ingripandet skedde på order av guvernören Ngoyi Kasanji samt myndigheten Haute Autorité des Médias (HAM).
Detta samtidigt som den nyvalde informationsministern gått ut med ett officiellt uttalande där han meddelar att HAM inte längre har någon officiell status. Den instiftades under övergångsregeringen som regerade fram till valet 2006, men har nu inga befogenheter. I dess ställe håller en ny myndighet på att inrättas: Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (CSAC).
Gällande Ngoyi Kasanji, som utfärdade stägningsordern, så kan sägas att han är just en sådan miniberlusconi: guvernör, diamanthandlare och ägare av en konkurrerande radiostation. Ägaren till den radiostation som tvingades stänga heter Auguy Ilunga, är också han diamanthandlare, och dessutom var han den nuvarande guvernörens huvudmotståndare i det senaste guvernörsvalet.
Två miniberlusconi alltså, den ena vid makten, den andre i färd med att misskreditera honom för att själv ta sig dit. Och det som får sitta emellan är respekten för pressfriheten (genom stägningen) och förtroendet för den nyvalda regeringen (som undergräves av att en avskaffad myndighet fortfarande kan utfärda order på tvärs mot regeringen).
De diamanter som är yttersta orsak till dessa övergrepp säljs fritt på världsmarknaden och räknas i Kimberleyprocessens certifiering inte som "Conflict Diamonds" eftersom Kongo inte befinner sig i krig, och de konflikter som pågår inte äger rum i denna del av landet. Det visar än en gång att den okontrollerade råvaruhandel som pågår i Kongo inte bara kan leda till krig, utan även till andra former av övergrepp och korruption. Jag ser mot himlen efter en internationell finansinspektion...

Inga kommentarer: