1 dec. 2007

Vad har du i fickan...


I samarbete med bl.a. flera olika europeiska monitororganisationer har SwedWatch dragit igång kampanjen MakeITfair. Syftet är att väcka opinion för en förbättring av arbetsvillkoren, miljöhänsynen och öppenheten inom IT-branchen. Som ett första steg släpper man rapporten Powering the Mobile World, som handlar om koboltbrytningen i Katanga och Zambia, och hur råvaror från bl.a. Kongo hittar vägen till vår hemelektronik. Högst läsvärd. Ytterligare kommentarer kommer att följa här på bloggen.

Tillägg: Ja just ja, gå med i Facebookgruppen.

Inga kommentarer: