3 dec. 2007

En affisch säger så mycket (om sexuellt våld, AIDS och avhållsamhet)

Support Amnesty International Våldet mot kvinnor i regionen kring de stora sjöarna är tyvärr ständigt aktuellt. Amnesty släppte nyligen en omfattande rapport om den urusla rättssäkerheten i för våldtagna kvinnor i Uganda. Det är inte bara i Sverige som herrar rättslärde har svårt att passa lagens bokstav med verkligheten. I Uganda är det dessutom ofta militärer eller myndighetspersoner som begår övergreppen.

Manioc Valley är en blogg som skrivs främst av gorillavårdande människor i Mutsora i östra DR Kongo. Inläggen handlar mycket om vad som görs och inte görs för att skydda gorillor, noshörningar, okapi och andra utrotningshotade arter. Det senaste inlägget behandlar i stället vad som görs för att skydda kvinnor. Posten innehåller några foton på propagandabilder mot sexuellt våld och ett öppet brev till myndigheter och allmänhet från en kvinnogrupp.

Gott så, men det var en annan detalj som fångade mitt intresse. Bland bilderna med texter som "Nej till sexuellt våld - Respektera de mänskliga rättigherna i DRK" så finns en affisch där det står "En riktig kvinna säljer aldrig sin egen kärlek för pengar eller presenter. En riktig kvinna väntar. AIDS ska aldrig gå genom mig."

Bloggskribenten anser uppenbarligen att frågan om sexuellt våld hör samman med frågan om prostitution, avhållsamhet och AIDS. Vad affischmakarna anser tänkte jag titta lite närmare på.

När det gäller HIV-prevention finns det förenklat två linjer: antingen förespråkar man kondomanvändning eller också avhållsamhet och trohet. Naturligtvis finns det egentligen inget som hindrar att man kombinerar dessa synsätt, och det görs även i vissa kampanjer. Men i viss mån utesluter de varandra, och det beror på kampanjernas avsändare.
Förespråkare för en sträng sexualmoral och sådana som är tveksamma eller direkt fientliga till preventivmedel manar naturligtvis till avhållsamhet. Hit hör katolska kyrkan och många amerikanska hjälporganisationer, framförallt de som står på kristen grund. Om man tittar i nederkanten på affischen är det mycket riktigt bland annat två amerikanska organisationer, USAID och PSI, som står bakom det hela (de andra två loggorna har jag inte lyckats tolka).
De organisationer som vill vara mer politiskt korrekta (i svensk mening) ser det som naturligt att förespråka kondomanvändning i stället. Man ska ju inte pådyvla folk en sexualmoral man själv är främmande för, och det är ju naturligt och viktigt för alla människors välbefinnande att ha ett aktivt sexliv.

Inom parntes kan sägas att jag personligen var helhjärtat svuren den senare kategorin, och är det kanske fortfarande, om än mindre helhjärtat. Det som fått mig att börja tveka är egentligen en enda text, en understreckare i Svenska Dagbladet som tyvärr inte ligger ute på nätet. Eftersom jag befinner mig långt ifrån mitt arkiv kan jag inte referera den i detalj, men skribentens huvudpoäng var att avhållsamhetskampanjer, till skillnad från kondomanvändningsdito, faktiskt har verklig effekt. Inte bara för att bromsa smittspridningen, utan för att faktiskt vända trenden. Om jag minns rätt tog han exempel både från Uganda och USA, och hade en nedtystad FN-utredning som huvudkälla.
Jag har inte undersökt saken vidare, men blivit än mer övertygad om att man måste se på de verkliga resultaten, de som räddar liv. Om det visar att man då blir lierad med reaktionära pappskallar må det vara hänt för denna gång.

Men även om man alltså kan rättfärdiga en avhållsamhetskampanj, så får den naturligtvis inte se ut hur som helst. Jag tror att den här affischen riskerar att bli direkt kontraproduktiv. Något av det svåraste med att bedriva AIDS-upplysning är att bryta det tabu som finns kring smittan, och den stigmatisering av HIV-smittade som blir följden. Även om det inte står rent ut, så förmedlar affischen budskapet att den som har sex före äktenskapet är ingen "riktig kvinna" utan en hora, och det är det som gör att hon får HIV. Märk också verbet "passera", hon är inte bara smittad, hon sprider också smittan.

Tala om att cementera utanförskapet för dem som drabbas! Inte bara drabbas av HIV, utan även de som drabbas av sex utanför äktenskapet. Ordvalet "drabbas" är medvetet - många kvinnor tas i unga år som sexslavar av olika gerillaförband. Sporadiska våldtäkter är mycket vanligt förekommande och många kvinnor tvingas till prostitution för att överleva och försörja sina barn. Utöver det djupt traumatiska i själva upplevelserna, blir dessa kvinnor utfrysta ur samhället och kan i många fall inte återvända till sin familj eller hemby. De är skambelagda, tabu, inga "riktiga kvinnor"; ett synsätt som alltså förstärks av denna välmenande affisch.

Som tur är finns det även krafter som jobbar i en annan riktning. Inte minst de HIV-smittade själva, som i demonstrationer på världsAIDSdagen fick tillfälle att manifestera sin existens, tala om sjukdomen och sin egen situation.

3 kommentarer:

Vronk sa...

Det finns väldigt mycket att säga om det här ämnet. Våldtäkterna är fruktansvärda, och visst borde HIV-smittade som våldtar förgriper sig på kvinnor och barn eller som medvetet undanhåller info om att de bär på HIV och ändå har oskyddat samlag också straffas för det.

Men det är ju också så att om det skulle vara mindre stigmatiserat att berätta om HIV-smittan (många blir faktiskt utfrusna och stigmatiserade som berättar om den) så skulle både kunskap och medvetenhet om hur människor kan skydda sig och ha ett sexliv öka.

Kunskapsökning kan bla handla om att förhindra att smittan sprids från mor till barn, liksom mellan vuxna. Många HIV-smittade barn och ungdomar i Sverige tror elelr befarar att de aldrig kommer att kunna träffa en partner och få barn. och många av dessa barn ch ungdomar lever i skymundan i samhället idag. Ofta vågar varken de själva eller föräldrarna berätta för andra familjemedlemmar eller omgivningen om smittan av rädsla för stigmat. När ungdoamrna får träffa unga vuxna som berättar att de lever normala liv med familj, om än med ett annat sexualbeteende så kan framtidshoppet förändras radikalt.

Jag tror att det är viktigare på sikt att finna medvetna och humana vägar och skapa förutsättningar för människor att leva, inte bara överleva. Därför är det uppfriskande att se HIV-smittade själva manifestera och öka kunskap hos omgivningen.

Och som du skriver så innebär den där fruktansvärda retoriken om "riktiga kvinnor" ett rejält förtryck som i sig måste stoppas.

Jag landar nog på en gyllene medelväg - ha sex med omsorg. Vilket ju faktiskt gäller alla andra som bär på oliak sexuellt överförbara virus. HPV-virus som leder till livmoderhalscancer och orsakar död är ju bara ett av många dödliga virus.

Vronk sa...

En annan klok kommentar från Actionaids webb är:
– I dag ger inte Sverige särskilt mycket bistånd till behandlingsprojekt utan mest till förebyggande arbete. Det tycker vi måste ändras. Människor dör medan vi diskuterar vad som är bäst metod för att hindra spridning av hiv/aids. Det går att leva ett värdigt liv som hiv-smittad om man får tillgång till rätt behandling.

http://www.actionaid.se/press/pressreleaser/2007/071122

Harald H. sa...

Precis Vronk, och det är det som står på demonstrationsplakatet på bilden: ge oss bromsmediciner! En stor skillnad är att insatser på det området är garanterat effektiva. Förebyggande arbete är svårt att veta om/hur mycket det hjälper. Bromsmediciner hjälper, utan minsta tvivel.